Zien en Leren/Lezen

Wat is de relatie tussen zien en leren ?

Goed zien is meer dan scherp zicht.

75-90% van het leren in een klaslokaal vind plaats via het visuele systeem. Als het visuele systeem niet goed werkt, kan dit ernstige klachten voor een kind opleveren. Dit kan ten koste gaan van de leerprestaties.
Er wordt geschat dat 1 op de 4 kinderen problemen hebben met leren. Er zijn dus heel veel kinderen die minder presteren op school. 25% van alle kinderen hebben een visueel probleem dat hun prestatie op school kan beïnvloeden. Volgens onderzoek onder moeilijk lerende kinderen, kan in bijna 85% een verband gelegd worden tussen het leerprobleem en een visueel probleem!!
Veel van deze kinderen zijn officieel gediagnosticeerd met een laag IQ of dyslectisch en een deel daarvan gaat naar speciaal onderwijs om hen te helpen met hun leerproblemen. Veel van hen blijven gebruik maken van speciale ondersteuning gedurende hun schoolperiode. Dit kan een behoorlijk invloed hebben op het zelfvertrouwen van het kind en toekomstig succes. Helaas is het aantal kinderen dat speciale ondersteuning nodig heeft aan het stijgen.

75% van de kinderen met een leerprobleem heeft het meeste last met leren lezen. Van de kinderen met een leesprobleem heeft 80% moeite met een of meer basale visuele vaardigheden. Verschillende studies hebben laten zien dat het gebrek aan visuele vaardigheden met succes behandeld kan worden door visuele training. Hoewel zien slechts een factor is die geassocieerd kan worden met leerproblemen, zou het aantal kinderen in het speciaal onderwijs misschien niet zo hoog zijn geweest als hun visuele gerelateerde problemen eerder waren ontdekt en behandeld.

Maar wat betekent het om leerproblemen te hebben?

Traditioneel worden leerproblemen bij kinderen ontdekt als ze in groep 4 of 5 zitten en lopen dan al twee jaar achter in leesontwikkeling, schrijven of wiskunde, ondanks gemiddelde intelligentie. Ze hebben ook al ondervonden via gestandaardiseerde testen dat hun prestaties aanzienlijk beneden hun kunnen ligt. Dit betekent dat ze meestal in de vijfde klas zitten voordat ze speciale ondersteuning krijgen en al een achterstand hebben ten opzichte van hun leeftijdgenoten.

Is er iets wat we kunnen doen als ouders, opvoeders en professionals, om deze kinderen te helpen goede visuele vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om hun optimale leerprestatie te kunnen benutten voordat ze achter raken op school?

Leerstoornissen kan optreden door een veelvoud van redenen.

Er kan een fysiologische, psychologische, ontwikkelings-, milieu-, genetische, gedrags-, sociale of een combinatie van deze factoren die ervoor zorgen dat er bij een kind een leerprobleem wordt vastgesteld. Hoewel het moeilijk vast te stellen is waar de problemen uit voortkomen is visuele ontwikkeling een factor die vaak over het hoofd wordt gezien.

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen met een leerprobleem vaak significante visuele problemen hebben. Toch worden deze kinderen vaak dyslectisch gelabeld of in verband gebracht met een specifieke leerstoornis voordat visuele ontwikkeling wordt uitgesloten als mogelijke factor.

Voor meer informatie over zien en het lezen/leren kijk op onderstaande links of neem contact op met Eyecentre Maasbracht.
0475-461771

Luc Uijen
HBO Optometrist
Specialisatie visuele ontwikkeling

Lid
www.covd.org
www.babo.co.uk
www.oepf.org
www.nora.cc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *